188bet dang NHAP Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Little S để quay phim kinh dị

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Sina Entertainment News vào ngày 26 tháng 3, tác phẩm mới được tổ chức “Red Girl in Red”, do Jolin Tsai và Xiao S và Wang Baijie đạo diễn, được công bố vào ngày 12 tháng 4. đám cưới. Jolin Tsai đã tìm thấy Cheng Weihao, người lọt vào danh sách đạo diễn mới xuất sắc nhất của giải thưởng Golden Horse, đã đạo diễn bộ phim theo phong cách MV. Ngay cả “tập tin cố định” cũng theo dõi các hoạt động của công ty phim và để lại một thông điệp: “Câu chuyện kinh dị này đòi hỏi mọi người với Trái tim mạnh mẽ hơn để xem. Ngày 2 tháng 4 Bạn đã sẵn sàng chưa? Bản chất con người là tốt, bạn làm hại tôi. “Ba diễn viên đóng vai chính sẽ đóng vai chính trong một phim kinh dị và các kỹ năng diễn xuất.

Bình luận

3142216

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Áp phích nhân vật của Jolin Tsai MV.

Bình luận

3142217

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Áp phích nhân vật của Jolin Tsai MV trong The Little S trong “Girls in Red”.

Bình luận

3142218

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Poster nhân vật của Wang Baijie trong Jolin Tsai MV “Girls in Red”.

Bình luận

3142219

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Cai Yilin

Bình luận

3142220

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Cai Yilin

Bình luận

3142221

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV Link Kubet mời Little S để quay phim kinh dị

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Cai Yilin

Bình luận

3142222

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Nhỏ s

Bình luận

3142223

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Nhỏ s

Bình luận

3142224

Ảnh: Jolin Tsai “Girls in Red” MV mời Xiao s bắn những câu chuyện về phim kinh dị Cyclonus Kỹ năng diễn xuất

14:02, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Nhỏ s

Bình luận

3142225

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *