XIXN 2 rạng bạch Kim Wang Yuan Lời bài hát mới đã được chính thức “đối mặt” bởi chính thức: Chong Khánh bạn Daoming Temple

Gần đây, bài hát mới của Wang Yuan “Không thể Scar on the Sân thượng” trong một chương trình đã viết “Đền thờ Huayan Luohan Temple Jinzhu Temple Xianguo, nhưng không có đền thờ Daoming.”Vào ngày 21 tháng 4, Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Trùng Khánh đã đăng một bài hát mới của Amway, và nói rằng Trùng Khánh thực sự có “Đền thờ Daoming”, và Wang Yuan cũng trả lời bên dưới: “Muốn đi”.

Cư dân mạng đã nói: “Nắm bắt được một con cubquing!” nóng? “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *