W88 Vay Tipn Apk Baofeng Energy (600989) Danh sách thông tin cơ bản về danh sách ngày hôm nay

Baofeng Energy (600989) Danh sách thông tin cơ bản hôm nay

Mạng lưới Fortune phương Đông ngày 16 tháng 5 năm 2019 09:31 Danh mục: Cổ phiếu mới

Mẹo cốt lõi: Baofeng Energy (600989) được liệt kê ngày hôm nay, với một danh sách các thông tin cơ bản.

【Thông tin cơ bản】

Mã chứng khoán

600989

Viết tắt cổ phiếu

Năng lượng Baofeng

Mã mua hàng

730989

Liệt kê

Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

Giá phát hành (nhân dân tệ/chia sẻ)

11.12

Phát hành tỷ lệ P / E

22,07

Ngành tham chiếu tỷ lệ P / E

Nguyên liệu hóa học và sản xuất sản phẩm hóa chất

Tham khảo tỷ lệ P / E của ngành (mới nhất)

23,68

Phát hành mệnh giá (nhân dân tệ)

1

Tổng số tiền gây quỹ (100 triệu nhân dân tệ)

81,55

Ngày phân phối trực tuyến

2019-04-30 (Thứ ba)

Trong ngày phân phối trực tuyến

2019-04-30

Số lượng phát hành trực tuyến (cổ phiếu)

660.024.000

Số lượng bán hàng ngoài đường (cổ phiếu)

73.336.000

Số lượng cổ phiếu cũ (cổ phiếu)

Tổng số lượng phát hành (cổ phiếu)

733.360.000

Giới hạn trên của giao dịch mua (stock) soi cauk 888

220.000

Ký ngày thanh toán

2019-05-07 (Thứ ba)

Mua hàng đầu trực tuyến yêu cầu giá trị thị trường (10.000 nhân dân tệ)

220,00

Ngày xác nhận giá trị thị trường mua hàng trực tuyến

T-2ND (T: Ngày mua sắm trực tuyến)

Giá trị thị trường được yêu cầu phải mua trực tuyến (10.000 nhân dân tệ)

1000.00

Theo ngày xác nhận giá trị thị trường mua hàng trực tuyến

2019-04-22 (Thứ Hai)

【Hồ sơ công ty】

Kinh doanh chính của công ty: Sản xuất và bán hàng của các sản phẩm hóa chất than hiện đại.

Số seri

dự án

Số tiền đầu tư (10.000 nhân dân tệ)

1

Than cốc khí hóa 600.000 tấn/dự án Olefin hàng năm

1527887,54

2

Sửa chữa mượn ngân hàng

60000

Tổng số tiền đầu tư

1587887.54

Quỹ vượt quá (số tiền đầu tư được tăng quỹ thực tế)

-772391.22

Tổng số tiền đầu tư vào tổng số tiền đầu tư được so sánh với các quỹ tăng thực tế

194,71%

Tân Hoa Xã thông tin Kỹ thuật thương hiệu quốc gia: Phục vụ các doanh nghiệp dân tộc và giúp đỡ các thương hiệu Trung Quốc (quảng cáo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *