Liên kết Vào AE888 nặng!Các quy định mới cho nhập cư ở Hồng Kông có hiệu lực!Không chỉ “0+3”, còn có những thay đổi lớn khác!Macau cũng sẽ mở một tour du lịch đội!

Nặng!Hồng Kông kubet tha thaO Các quy định mới cho nhập cư có hiệu lực!Không chỉ “0+3”, người ta dự kiến ​​khối lượng hành khách hàng ngày có thể đạt 40.000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *