Kucasino.Live Ảnh: Bảo tàng cư dân mạng thỉnh thoảng gặp Chúa như một cư dân mạng tượng Luhan: Tôi đã không đọc bản sao

Ảnh: Bảo tàng cư dân mạng thỉnh thoảng gặp các vị thần như bức tượng Luhan: Tôi đã không đọc bản sao và nghĩ rằng nó thực sự

Ngày 09 tháng 5 năm 2019 18:56

Sina Entertainment News vào ngày 9, một số cư dân mạng nói rằng họ đã đến thăm bảo tàng để gặp các bức tượng của Luhan. Trong bức ảnh, bức tượng đang đội mũ của ngư dân, mặc áo khoác kẻ sọc và tư thế lấy máy ảnh. Các đặc điểm trên khuôn mặt của bên rất giống với Luhan và cư dân mạng không thể không thở dài: “Tôi đã không đọc bản sao, tôi nghĩ nó thực sự là Luhan.”

Bình luận

3168790

Ảnh: Bảo tàng cư dân mạng thỉnh thoảng gặp các vị thần như bức tượng Luhan: Tôi đã không đọc bản sao và nghĩ rằng nó thực sự

Ngày 09 tháng 5 năm 2019 18:56

Sina Entertainment News vào ngày 9, một số cư dân mạng nói rằng họ đã đến thăm bảo tàng để gặp các bức tượng của Luhan. Trong bức ảnh, bức tượng đang đội mũ của ngư dân, mặc áo khoác kẻ sọc và tư thế lấy máy ảnh. Các đặc điểm trên khuôn mặt của bên rất giống với Luhan và cư dân mạng không thể không thở dài: “Tôi đã không đọc bản sao, tôi nghĩ nó thực sự là Luhan.”

Bình luận

3168791

Ảnh: Bảo tàng cư dân mạng thỉnh thoảng gặp các vị thần như bức tượng Luhan: Tôi đã không đọc bản sao và nghĩ rằng nó thực sự

Ngày 09 tháng 5 năm 2019 18:56

Sina Entertainment News vào ngày 9, một số cư dân mạng nói rằng họ đã đến thăm bảo tàng để gặp các bức tượng của Luhan. Trong bức ảnh, bức tượng đang đội mũ của ngư dân, mặc áo khoác kẻ sọc và tư thế lấy máy ảnh. Các đặc điểm trên khuôn mặt của bên rất giống với Luhan và cư dân mạng không thể không thở dài: “Tôi đã không đọc bản sao, tôi nghĩ nó thực sự là Luhan.”

Bình luận

3168792

Ảnh: Bảo tàng cư dân mạng thỉnh thoảng gặp các vị thần như bức tượng Luhan: Tôi đã không đọc bản sao và nghĩ rằng nó thực sự

Ngày 09 tháng 5 năm 2019 18:56

Sina Entertainment News vào ngày 9, một số cư dân mạng nói rằng họ đã đến thăm bảo tàng để gặp các bức tượng của Luhan. Trong bức ảnh, bức tượng đang đội mũ của ngư dân, mặc áo khoác kẻ sọc và tư thế lấy máy ảnh. Các đặc điểm trên khuôn mặt của bên rất giống với Luhan và cư dân mạng không thể không thở dài: “Tôi đã không đọc bản sao, tôi nghĩ nó thực sự là Luhan.”

Bình luận

3168793

Ảnh: Bảo tàng cư dân mạng thỉnh thoảng gặp các vị thần như bức tượng Luhan: Tôi đã không đọc bản sao và nghĩ rằng nó thực sự

Ngày 09 tháng 5 năm 2019 18:56

Sina Entertainment News vào ngày 9, một số cư dân mạng nói rằng họ đã đến thăm bảo tàng để gặp các bức tượng của Luhan. Trong bức ảnh vậy W88 , bức tượng đội mũ của ngư dân, mặc áo khoác kẻ sọc và đặt ảnh máy ảnh để chụp ảnh. Các đặc điểm trên khuôn mặt của bên rất giống với Luhan và cư dân mạng không thể không thở dài: “Tôi đã không đọc bản sao, tôi nghĩ nó thực sự là Luhan.”

Bình luận

3168794

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *