Kubet com wuhan taxi dịch vụ chất lượng kết quả đánh giá thứ ba đã được công bố

& NBSP & NBSP & NBSP & NBSP HUBEI Daily News

& NBSP & NBSP & NBSP & NBSP 2018, Văn phòng quản lý hành khách của Vũ Hán đã thuê một nhóm đánh giá thị trường thứ ba của Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán từ An toàn, Hình ảnh cá nhân và Thái độ dịch vụ, Xuất hiện xe hơi và Xuất hiện xe hơi, điều kiện xe hơi, vận hành Logo, hành vi sạc được tiêu chuẩn hóa, tôn trọng các yêu cầu hợp lý của hành khách và các dịch vụ kém hơn cho các dịch vụ kém hơn. Các chỉ số đã tiến hành ba cuộc điều tra về taxi Vũ Hán. Mỗi mẫu được áp dụng theo các tỷ lệ lấy mẫu khác nhau theo số lượng phương tiện khác nhau trong doanh nghiệp. Các thẩm định viên sẽ lấy taxi làm hành khách thông thường để đánh giá đồng đều và cuối cùng tính tổng số điểm của mỗi doanh nghiệp. Ba trong số ba điểm số của công ty trong năm 2018 là Jianyuan, New Energy và bốn ngôi sao, tương ứng, ba người sau là Donghu Hotel, Qingshan Jiaotong và Reida.

& NBSP & NBSP & NBSP & NBSP Người phụ trách Văn phòng Quản lý Hành khách Thành phố Vũ Hán đã giới thiệu rằng vào năm 2018, đã có 16.6611 khiếu nại về dòng chất lượng của thị trưởng của thị trưởng. Tổng số khiếu nại giảm 38,2% So với năm 2017., hầu hết trong số họ là từ chối, bỏ qua và khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *