GO88 Bị B 俊 T Wang Junkai đã tham dự Diễn đàn đổi mới thanh niên 2019APEC cho thế giới

Hướng dẫn:

Vào ngày 6 tháng 5, Wang Junkai đã tham dự Diễn đàn Đổi mới Thanh niên Tương lai 2019APEC được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Thư viện Quốc gia GO88 .Tại Diễn đàn, Wang Junkai không chỉ được chính thức trao danh hiệu Đại sứ Thanh niên năm 2019APEC năm 2019, mà còn có một bài phát biểu có quyền của những người trẻ tuổi cộng hưởng với The Times to the Future.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *