FA88 Có Uy Tín Khnng Hunan Ren Dushu Đặng Lei, Hu Liangan, Yu Xinrong, Huang Huiyong, Zhang Yan, Zhang Shiping, ETC.

Trang web của chính quyền tỉnh Hunan đã đưa ra một thông báo về việc bổ nhiệm và loại bỏ các cán bộ vào ngày 20. Tình huống cụ thể như sau:

Chính phủ nhân dân tỉnh đã quyết định:

Đồng chí Đặng Lei làm Thanh tra Bộ phận Dân sự tỉnh, loại bỏ vị trí Phó Giám đốc của Bộ Vụ Dân sự;

Đồng chí Hu Liangan làm Thanh tra của Bộ Tài chính tỉnh và loại bỏ vị trí của kèn tỷ lệ Nhà Cái yêu

Đồng chí Chen Shaojin phục vụ như một thanh tra của Bộ Tài nguyên Nước tỉnh, loại bỏ vị trí Phó Giám đốc của Bộ Tài nguyên Nước tỉnh;

Yu Xinrong, Wang Chaoxiang, Xun Fuchu, Gao Yangxian, Chen Yuanping, Xiao Lingzhi, Guo Guquan, Shang Bin, và người hâm mộ đồng chí Zhang từng là Phó Giám đốc của Bộ Văn hóa và Du lịch tỉnh;

Yu Shuchang, Wang Peng và Liu Zhenping là phó thanh tra của Bộ Văn hóa và Du lịch tỉnh;

Huang Huiyong, Peng Zhenguo, Yi Luqian, và Long Kaichao từng là Phó Giám đốc Ủy ban Y tế và Y tế tỉnh;

Đồng chí Dai Aiguo từng là Thanh tra của Ủy ban Y tế và Y tế tỉnh;

Đồng chí Liu Xianguo và Chen Weihong từng là Phó Thanh tra của Ủy ban Y tế tỉnh;

Đồng chí Zhang Yan là giám đốc của Cục Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

Đồng chí Mao Liangcai và Jiang Qiangxian từng là phó giám đốc của Cục Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

Đồng chí Wang Guo Khánh từng là kỹ sư trưởng của Cục Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

Đồng chí Liu Zhangyu từng là phó giám đốc của Cục phát thanh và truyền hình tỉnh;

Đồng chí Yang Guoxing từng là Phó Thanh tra của Văn phòng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

Đồng chí Zhang Shiping làm giám đốc của Cục Quản lý và Giám sát Tài chính Địa phương tỉnh;

Đồng chí Zhou Hui và Liu Shengjun từng là phó giám đốc của Cục quản lý và giám sát tài chính địa phương tỉnh;

Đồng chí Zhang Lidong từng là thanh tra của Cục Quản lý và Giám sát Tài chính Địa phương tỉnh;

Đồng chí Hu Jun là Phó Thanh tra của Cục quản lý và giám sát tài chính địa phương tỉnh;

Đồng chí Hu Ruyi từng là Tổng Giám đốc của Tỉnh Công ty Tỉnh (Ltd. (một năm của giai đoạn quản chế).

Cựu Bộ Văn hóa tỉnh, Ủy ban Kế hoạch Gia đình và Y tế tỉnh, Ủy ban Phát triển Du lịch tỉnh, Nhà xuất bản tỉnh, Xuất bản, Đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Chính phủ của mọi người và các vị trí không phải là người không được miễn trừ tự nhiên, và các thủ tục loại bỏ chưa được hoàn thành. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc sẽ được xử lý theo các quy định liên quan của Luật Công ty.

Chính phủ nhân dân Hunan

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *