Công cụ Kubet đã xin lỗi ou di mỗi ngày vào ngày kỷ niệm lần thứ mười của anh ấy và nói rằng anh ấy không thể thuyết phục anh ấy nước mắt khán giả.

Wang Han đã xin lỗi ou di trong kỷ niệm 10 năm “hàng ngày”. Khi anh nói về lý do, mọi người khiến mọi người khóc. Wang Han cảm thấy rằng anh không thuyết phục được trong năm đó.

Trong chương trình, Wang Han đã đếm quá khứ của chính mình, tuyên bố rằng anh ta 44 tuổi mỗi ngày và anh ta có thể nói rằng xem anh em lớn lên ở tuổi 34 cho chương trình này.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn mỗi ngày. Bởi vì tôi bất tiện khi đi du lịch trong gia đình, tôi chỉ có thể gặp bạn bằng một phương thức kết nối. Tôi bất lực kết nối tín hiệu. Xin hãy tha thứ cho tôi, mong được gặp lại nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *