Báo cáo tài chính quý mới của VN Casino Nintendo tuyên bố đoán tổng doanh số của Guessing Switch

Báo cáo tài chính cho thấy vào ngày 31 tháng 3 năm nay, doanh thu thuần của Nintendo tăng 13,7%so với năm trước. Về mặt bán hàng bảng điều khiển trò chơi, doanh số tích lũy toàn cầu của Switch đạt 34,74 triệu đơn vị và doanh số tích lũy của phần mềm Trò chơi Switch là 187,52 triệu.

Nintendo 88 x <số miền nam ngày hôm qua đã phát hành báo cáo tài chính quý mới nhất (2018.3-2019.3). Báo cáo tài chính cho thấy vào ngày 31 tháng 3 năm nay, doanh thu của Nintendo Net tăng 13,7%so với trước đó năm. Về mặt bán hàng bảng điều khiển trò chơi, doanh số tích lũy toàn cầu của Switch đạt 34,74 triệu đơn vị và doanh số tích lũy của phần mềm Trò chơi Switch là 187,52 triệu.

Phần mềm trò chơi chuyển đổi “Mario 8: Deluxe Edition” Doanh số tích lũy 16,69 triệu vẫn là nơi đầu tiên, tiếp theo là “Super Malio: Odyssey”, với doanh số tích lũy là 14,44 triệu. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất cho quý này là “Nintendo Star Fighting: Edition Edition”. Nó đã bán 13,81 triệu đơn vị chỉ trong ba tháng. Ngoài ra còn có “Pokemon cho phép Pikachu/Ibrahimovic” và tình yêu của người chơi.

-Kết thúc-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *